قیمت روزانه

آخرین بروزرسانی 21 شهریور 1401
تیر آهن 14 اصفهان 2,940,000 تومـان
تیر آهن 16 اصفهان 3,750,000 تومـان
تیر آهن 18 اصفهان 4,270,000 تومـان
میلگرد 10 نیشابور 17,300 تومـان
میلگرد 12 نیشابور 16,800 تومـان
میلگرد 14 تا 28 نیشابور 16,150 تومـان
ورق فولاد مبارکه 22,000 تومـان

گالری تصاویر