قیمت روزانه

آخرین بروزرسانی 14 خرداد 1402
تیر آهن 14 اصفهان 4,950,000 تومـان
تیر آهن 16 اصفهان 5,900,000 تومـان
تیر آهن 18 اصفهان 6,900,000 تومـان
میلگرد 10 نیشابور 32,000 تومـان
میلگرد 12 نیشابور 31,000 تومـان
میلگرد 14 تا 28 نیشابور 28,000 تومـان
ورق فولاد مبارکه 36,500 تومـان

گالری تصاویر