Bahram Hotel

تحلیل بازار آهن در سال 1401

Galaxy

فولادی‌ها می‌خواهند بدانند با توجه به اینکه بودجه‌ی سال آینده دولت مشخص شده است در سال 1401 چه بر سر بازار آهن می‌آید؟! با توجه به اینکه بودجه‌ی دولت انقباضی بسته شده است بیشتر بخوانید

Bahram Hotel

پیروی قیمت آهن از مواد اولیه

Galaxy

قیمت آهن و میلگرد طی یک ماه گذشته عمدتا روند ثابتی داشته است اما ... بیشتر بخوانید

Bahram Hotel

نبود تقاضای مؤثر در بازار آهن

Galaxy

بررسی اوضاع قیمت روز آهن بیشتر بخوانید