قیمت روزانه

آخرین بروزرسانی 25 دی 1402
تیر آهن 14 اصفهان 4,250,000 تومـان
تیر آهن 16 اصفهان 5,200,000 تومـان
تیر آهن 18 اصفهان 6,250,000 تومـان
میلگرد 10 نیشابور 26,500 تومـان
میلگرد 12 نیشابور 26,000 تومـان
میلگرد 14 تا 28 نیشابور 23,800 تومـان
ورق فولاد مبارکه 0 تومـان

گالری تصاویر